Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642

Prevence piráctví

Prohlášení boje proti pirátství

Softwarové pirátství představuje pro softwarový průmysl závažný problém. Podle některých analytiků přišlo odvětví podnikových aplikací v USA za rok 1999 o 3,2 miliardy dolarů. Celková celosvětová ztráta se odhaduje ve výši 12,2 miliardy dolarů, což znamená, že z každých tří kopií softwaru je jedna kopie pořízená pirátsky.

SOLIDWORKS je členem asociace Software & Information Industry Association a hlásí se k jejím snahám potírat softwarové pirátství prostřednictvím vzdělávání a vymáhání.

Pomozte nám učinit softwarovému pirátství přítrž

Pokud se chcete dovědět něco bližšího o tom, jak se podílet na aktivitách za legální šíření softwaru nebo o problémech softwarového pirátství (např. jaké činy se za pirátství považují a jaké jsou za porušení autorských práv pokuty), navštivte tuto adresu: http://www.siia.net/piracy/default.asp

Pokud je vám známa nějaká situace, která podle vašeho názoru splňuje podmínky softwarového pirátství, můžete tuto skutečnost diskrétně nahlásit tak, že:

Navíc se můžete podívat na adresu Internetové aukce a pirátství, zprávu asociace Software & Information Industry Association.