Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642

Cíle firmy SOLIDWORKS

Společnost Dassault Systèmes SolidWorks Corp. si klade za cíl přiblížit možnosti 3D projektování každému účastníkovi procesu vývoje výrobku. SOLIDWORKS je jediná firma, která se zabývá výhradně strojírenským softwarem a poskytuje programové vybavení a služby, které umožňují společnostem uvést nové výrobky na trh rychleji. Konstrukční software SOLIDWORKS je osvědčené řešení a patří ke standardnímu vybavení pro 3D konstruování.

Profil společnosti

Pozadí společnosti, její cílové trhy a zákazníci.

Management

Seznam a životopisy členů podnikového vedení.

Volná místa
Zde si můžete najít pracovní místo v SOLIDWORKSu, u prodejce produktů SOLIDWORKS nebo u společnosti hledající někoho se znalostmi softwaru SOLIDWORKS.

Boj proti pirátství

SOLIDWORKS je členem asociace Software & Information Industry Association a hlásí se k jejím snahám potírat softwarové pirátství prostřednictvím vzdělávání a informování. Zde se můžete o aktivitách proti softwarovému pirátství dozvědět více.

Charitativní aktivity SOLIDWORKS

Informace o účasti SOLIDWORKSu na sociálních programech. Zde můžete zjistit, čím byste mohli být nápomocní.

Zde můžete vyhledat pracoviště SOLIDWORKS, obrátit se na místního prodejce, poskytovat uživatelské odezvy, požádat o zlepšení atd.