Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642
SIPRAL a.s.

SIPRAL a.s.

spiral previewModel typického řešení elementové fasády, vytvořený v aplikaci SOLIDWORKS.

ZÍSKANÉ VÝHODY

  • Nárůst produktivity o cca 30 až 40 % oproti 2D projekci
  • Rychlá a přesná tvorba výrobní dokumentace s minimální chybovostí
  • Snadná analýza, provádění změn i možnost prezentace 3D modelů
  • Intuitivní uživatelské rozhraní redukuje potřebu školení.

 

Úkol

Jako největší dodavatel lehkých obvodových plášťů a vnitřních konstrukcí budov, protipožárních a atypických konstrukcí ze skla i lehkých kovů v České republice byla společnost SIPRAL nucena nárazově využívat služeb řady starších 3D řešení. Díky tomu byla schopna velmi dobře naplňovat požadavky architektonických, ale i stavebně-technických záměrů svých zákazníků. S postupným vývojem modulových fasád si zástupci firmy uvědomili potřebu jediného ucelenějšího řešení, které by zastalo všechny požadavky konstrukčního oddělení. Tým společnosti SIPRAL projektuje ve 3D CAD systému veškeré realizované budovy – každá z budov má plášť navržený na míru. Z posledního období lze zmínit například trojici věží projektu Elektron v Londýně, pankrácký CityTower, Amazon Court, budovy Business Technology Centra, brněnský Campus Office Park a další.

Řešení

Z výběrového řízení na 3D CAD systém vyšel vítězně software SOLIDWORKS, a to nejen díky zajímavé nabídce funkcí a snadné ovladatelnosti, ale i díky cenově přijatelné nabídce. Stejně jako každá významná změna, i zavedení 3D systému ve společnosti SIPRAL ovlivňovalo v počátcích produktivitu spíše negativně. Díky velmi mladému a kreativnímu týmu byl nicméně již cca po šesti měsících od plného nasazení zaznamenán obrat a postupné zvyšování produktivity. V současnosti již implementace naplno přináší kýžené ovoce – například v podobě naprosté minimalizace chybovosti dokumentace. Produktivita je dokonce o cca 30 až 40 % vyšší, než při projektování ve 2D.

"Jsme přesvědčeni, že 3D produkt samotný – bez partnera schopného kvalitní implementace – může snadno vést do slepé uličky. V případě nasazení v naší firmě si tak velmi ceníme nejen rozsáhlé a snadno využitelné funkčnosti SOLIDWORKS, ale i vysoké profesní odbornosti, proaktivního přístupu a flexibility týmu našeho dodavatele CAx řešení, společnosti SolidVision." - Lukáš Romanczin, Obchodní manažer

Průmyslové odvětví: Inženýrské síte a stavebnictví
Produkt(y): SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional
Výhody: Výkon, výrobní výkresy, návrh lepších výrobků
Prodejce: SolidVision, s.r.o.