Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642

Technická komunikace

Zdokonalte vaši technickou komunikaci díky automatickému vytváření kontrolní dokumentace a znovu využití stávajících 3D CAD dat pro vytváření vysoce kvalitního grafického obsahu.

SOLIDWORKS Inspection

SOLIDWORKS Inspection

Software pro kontroly prvního kusu (FAI) a procesní kontroly zjednodušuje a automatizuje tvorbu kontrolních výkresů s pozicemi a kontrolních zpráv (AS9102, PPAP atd.).

SOLIDWORKS Inspection sestává ze samostatné aplikace a doplňkového modulu pro SOLIDWORKS, které umožňují uživatelům využít jejich stávající data – bez ohledu na to, zda jsou ve formátu SOLIDWORKS, PDF nebo TIFF.

SOLIDWORKS Inspection je jednoduchá a intuitivní aplikace pomáhající zkrátit čas nutný k vytvoření kontrolní dokumentace až o 90 procent. Pomáhá zamezit chybám při zadávání, čímž zlepšuje kvalitu a urychluje uvádění výrobků na trh.

SOLIDWORKS Inspection Professional rozšiřuje možnosti tím, že přináší uživatelům více způsobů, jak zadat naměřené hodnoty přímo do projektu pro zjednodušení kontroly dílů. Každá charakteristická hodnota může být zadána ručně, pomocí digitálního posuvného měřidla nebo importem výsledků souřadnicového měřicího stroje (CMM).

 

 

inspection documentsSnadno připravená kontrolní dokumentace

Intuitivní a jednoduchý SOLIDWORKS Inspection umožňuje vytvořit kontrolní zprávy a výkresy s pozicemi během několika minut, což představuje až 90procentní úsporu času.

 

 

 

 

 

 

 

dont have solidworks cadNemáte CAD systém SOLIDWORKS? Žádný problém!

Svou kontrolní dokumentaci si můžete připravit bez ohledu na váš stávající CAD systém – se samostatnou aplikací SOLIDWORKS Inspection či s integrovaným doplňkovým modulem SOLIDWORKS Inspection.

 

 

 

 

 

 

 

Optické rozpoznávání znaků (OCR)optical character recognition

Při práci s PDF nebo TIFF výkresy může SOLIDWORKS Inspection využít optického rozpoznávání znaků (OCR) pro načtení a rozpoznání jmenovité kóty, plusových i minusových tolerancí a typu kóty (lineární, průměr apod.). Pomáhá tak prakticky vyloučit nutnost ručního zadávání a snižuje počet chyb. Pracuje s vodorovnými i svislými kótami, dělenými kótami, poznámkami, popisy děr, značkami opracování povrchu, geometrickým kótováním i s tolerancemi (GD&T).

 

 

 

 

 

 

 

Zvládejte revize s lehkostíhandle revisions ease

Vyhněte se chybám a rychle rozpoznejte změny s pokročilými nástroji pro porovnání výkresů aplikace SOLIDWORKS Inspection.

 

 

 

 

Zkraťte uvádění výrobků na trhimprove time to market

Praktické a uživatelsky přizpůsobitelné formáty zpráv vám umožní připravovat kontrolní zprávy podle oborových předpisů (AS9102, PPAP atd.) a výkresy s pozicemi prostřednictvím několika málo kliknutí, čímž se vyhnete chybám a rozporným údajům. 

 

 

 

 

Rychlejší kontrolainspection done faster

Zkontrolujte své díly, přímo zadejte naměřené hodnoty, použijte digitální posuvné měřidlo nebo importujte výsledky souřadného měřicího stroje (CMM).