Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642

Technická komunikace

Zdokonalte vaši technickou komunikaci díky automatickému vytváření kontrolní dokumentace a znovu využití stávajících 3D CAD dat pro vytváření vysoce kvalitního grafického obsahu.

SOLIDWORKS Composer Sync a Composer Enterprise Sync

SOLIDWORKS Composer Sync a Composer Enterprise Sync

Udržujte veškerý váš grafický obsah a výstupy technické komunikace aktuální a zkraťte na minimum čas potřebný k aktualizaci vašich grafických výstupů a klíčových návrhových informací s řešeními SOLIDWORKS ® Composer™ Sync a SOLIDWORKS Composer Enterprise Sync.

SOLIDWORKS Composer Sync se propojuje s libovolným počtem podnikových systémů pro snadnou aktualizaci informací a udržení přesné a jednotné technické komunikace výrobků. Změny v metadatech, geometrii, kusovnících nebo výrobní informace mohou být aktualizovány ve výstupech aplikace SOLIDWORKS Composer na vašem stolním počítači. Můžete také naplánovat dávkové aktualizace, začlenit změny vzniklé při úpravách podkladových informací k výrobku a dále tak zjednodušit postup aktualizace materiálů.

SOLIDWORKS Composer Enterprise Sync přináší všechny funkce verze SOLIDWORKS Composer Sync – a navíc možnost kontrolovat postup prostřednictvím příkazového řádku, což umožňuje rychle provádět náročnější integrace.