Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642

Technická komunikace

Zdokonalte vaši technickou komunikaci díky automatickému vytváření kontrolní dokumentace a znovu využití stávajících 3D CAD dat pro vytváření vysoce kvalitního grafického obsahu.

SOLIDWORKS Composer

SOLIDWORKS Composer

Jasně vysvětlujte a představujte své výrobky nebo postupy pomocí 2D a 3D grafického obsahu, jenž můžete rychle připravovat díky softwaru SOLIDWORKS ® Composer™. Snadno použitelné nástroje a intuitivní přístup k výrobkům vám umožní využívat přímo 3D CAD dat k přípravě vysoce kvalitních ilustrací, fotorealistických obrázků – a dokonce interaktivních animací – bez čekání na fyzický prototyp.

I technicky neorientovaní uživatelé mohou využít stávajících návrhů výrobků a v aplikaci SOLIDWORKS Composer vytvořit asociativní 2D a 3D výstupy, které automaticky zůstávají v souladu s nejnovějšími změnami návrhu. Můžete začít s tvorbou širokého spektra technického grafického obsahu pro komunikaci (jako jsou interaktivní 3D animace, 2D vektorové kresby formátů SVG, EPS, CGM a rastrové obrázky BMP, JPG, PNG a TIF s vysokým rozlišením) už v dřívější fázi navrhování, což pomáhá snížit náklady a urychlit uvádění výrobků na trhu.

Využitím výkonného 3D prostředí mohou výrobci s aplikací SOLIDWORKS Composer připravovat prostředky technické komunikace, které pomáhají zákazníkům i partnerům lépe pochopit záměr návrhu a efektivněji uchovávat informace o výrobku.

Kromě grafického obsahu může SOLIDWORKS Composer uchovávat také klíčové konstrukční informace, které již byly zakomponovány do CAD modelu, jako jsou čísla dílů, kóty, množství, specifikace norem a standardů, kruty, opracování povrchů atd. Tradičně je výrobci museli znovu ručně zadávat do dokumentace, což je časově náročná práce, která zvyšuje náklady, je náchylná ke vzniku chyb a nejednotných údajů, obtížně se aktualizuje. Proč znovu zadávat data, která jsou již k dispozici?

S aplikací SOLIDWORKS Composer nyní můžete snadno importovat návrhová data pro tvorbu kusovníků, přidávat kóty a značky opracování povrchu atd.

Řešení SOLIDWORKS Composer zahrnují: