Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642

Technická komunikace

Zdokonalte vaši technickou komunikaci díky automatickému vytváření kontrolní dokumentace a znovu využití stávajících 3D CAD dat pro vytváření vysoce kvalitního grafického obsahu.

Balíčky

Balíčky pro technickou komunikaci

SOLIDWORKS® MBD

SOLIDWORKS MBD (Model Based Definition) je integrované bezvýkresové řešení pro SOLIDWORKS. SOLIDWORKS MBD provází výrobním procesem přímo ve 3D, namísto tradičního použití 2D výkresů. Tím se zjednoduší výroba, zkrátí výrobní cyklus a sníží počet chyb za dodržení průmyslových norem.

 • Definuje 3D produktové informace o výrobě (Product Manufacturing Information, dále jen PMI) jako jsou kóty, tolerance, značky povrchu, symbolu svarů, kusovníky, tabulky, poznámky a další údaje
 • Oganizuje PMI současně se 3D modelem v přehledném, strukturovaném a snadno dohledatelném uspořádání.
 • Šablony pro výstup do 3D jsou uživatelsky přizpůsobitelné, jako např. strojní výkresy a výzva k nabídce (request for quote - RFQ) a oddělení (jako jsou výroba, montáž, kontrola a zadávání veřejných zakázek).
 • Publikace 3D dat a PMI v oborově běžných formátech, jako jsou 3D PDF a eDrawings®.
 • Podpora oborových standardů, jako jsou vojenské normy Military-Standard-31000A, ASME Y14.41, ISO 16792, a DIN ISO 16792.
 • Sdílení a archivace 3D dat volně pro vás a vaše dodavatele pro přemodelování založeném na 2D výkresech.

SOLIDWORKS Inspection

Pomůže vám zjednodušit tvorbu kontrolních dokumentů využitím stávajících i starších 2D dat – bez ohledu na to, zda jde o soubory formátu SOLIDWORKS, PDF nebo TIFF.

 • Rychle vytvářejte technické výkresy s pozicemi i kontrolní zprávy s nástrojem SOLIDWORKS Inspection – samostatně, či formou doplňku.
 • Automaticky přidávejte popisy pozic s kontrolou kótování stanovenou konstruktérem či strojním inženýrem.
 • Porovnejte revize a originály výkresů pro rychlé určení změn.
 • Exportujte hotové výkresy s pozicemi ve formátu PDF a kontrolní listy do tabulek aplikace Microsoft® Excel® pomocí standardizovaných šablon, jako jsou AS9102 nebo PPAP.

SOLIDWORKS Composer

Umožňuje snadno a opakovaně využívat stávajících 3D konstrukčních dat k rychlé tvorbě a aktualizaci vysoce kvalitních grafických podkladů, které jsou plně propojeny s vaším 3D návrhem.

 • Synchronizujte technickou komunikaci s vaším postupem navrhování tak, aby byly grafické prvky automaticky aktualizovány při změnách v návrhu.
 • Připravujte výstupy technické komunikace v dřívějších fázích navrhování a udržujte je aktuální – místo toho, abyste museli čekat na dokončení výrobku.
 • Představte výrobek ještě před zahájením výroby pomocí 2D a 3D ilustrací a interaktivních animací.
 • Zatraktivněte a zefektivněte prostředky technické komunikace pro vaše výrobní a servisní týmy, dodavatele i zákazníky – bez ohledu na jazyk a kulturu – čímž pomůžete snížit objem překladů.

Uživatelé aplikace SOLIDWORKS Composer mohou běžně vytvářet technickou dokumentaci souběžně s vývojem výrobků, zjednodušit své postupy a zrychlit dobu potřebnou k uvedení výrobků na trh. Rob Schwartz, inženýr výroby v Arens Controls, LLC, připomíná k jednomu z výrobků: „Návod jsem měl připravený ještě před tím, než první díly dorazily do doků. Nejen, že jsem se zbavil čekání na díly nebo sestavy, ale byl jsem schopen dát dohromady lepší obsah za zlomek obvyklé doby.“