Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642

Řešení 3DEXPERIENCE®

Vytvářejte koncepty návrhů kdekoliv, kdykoliv a spolupracujte s kolegy a zákazníky po celém světě.

Balíčky

Balíčky

Konstrukční řešení SOLIDWORKS na platformě 3DEXPERIENCE umožňují vytvářet koncepční návrhy –kdy a jak chcete – a spolupracovat s kolegy i zákazníky po celém světě.

Instinctive icon

SOLIDWORKS Conceptual Designer
SOLIDWORKS® Conceptual Designer (SWCD) přináší doplňkové konstrukční nástroje pro inženýry tvořící koncepční strojní návrhy, které rozšiřují stávající CAD řešení.

 • Rychle uchovejte nápady v digitální formě.
 • Rychle vytvářejte 2D a 3D koncepční modely.
 • Přijímejte včasnou zpětnou vazbu od interních i externích partnerů projektu.
 • Spolupracujte a spravujte data v cloudovém prostředí.


Můžete snadno spravovat a vyhodnocovat více koncepčních návrhů, ještě než přidělíte čas na další vývoj inženýrům.
S řešením SWCD je rané koncepční navrhování jednoduché. Jeho instinktivní pracovní postup a interakce s uživatelem činí tvorbu realisticky se chovajících virtuálních prototypů rychlou a snadnou. Načrtněte tvary součástí, přidejte pružiny, motory a gravitaci a sledujte na obrazovce, jak SWCD v reálném čase vyhodnocuje vaše nápady. Můžete předem prověřit vlastní nápady s potřebnou mírou detailu a využitím realistických 3D modelů, ještě než věnujete čas a náklady detailní konstrukci.

Industrial Designer icon

SOLIDWORKS Industrial Designer
SOLIDWORKS Industrial Designer (SWID) vám umožňuje vytvářet více 2D a 3D průmyslových koncepčních návrhů, v nichž je rozvíjena i posuzována estetická stránka výrobku. V této fázi je zachyceno a rozvíjeno mnoho nápadů v reakci na zadání návrhu či hlášení problémů. Tyto nápady jsou pak přezkoumány interními i externími partnery projektu, ještě než dojde na detailní zkoumání a zpřesnění nejlepších návrhů.
SWID nabízí perfektní 3D koncepční nástroj pro průmyslové koncepční navrhování a modelování spotřebních výrobků.

 • Rychle zachyťte vlastní myšlenky – přirozeným a instinktivním způsobem – využitím obrazovky coby virtuálního skicáku.
 • Rozvíjejte své nápady s technikami volného sochání ve 3D – jednoduše tlačte a táhněte geometrií na obrazovce, jako by šlo o virtuální modelovací hlínu, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
 • Snadno nasnímejte více návrhových variant do archivu konceptů a sdílejte je napříč celou vaší komunitou návrhářů pro posouzení reakce zákazníků.
Connected icon

Platform Contributor for SOLIDWORKS
Platform Contributor for SOLIDWORKS propojuje všechny lidi zapojené do vývoje vašeho výrobku v bezpečném, flexibilním prostředí pro spolupráci. Ostatní členové vašeho projektového týmu, stejně jako partneři projektu a účastníci bez CAD řešení, jako jsou vedení společnosti, oddělení marketingu a nákupu, zákazníci, dodavatelé a další, budou (s odpovídajícími přístupovými právy) úzce zapojeni do vývoje výrobku. Mohou:

 • Aktivně spolupracovat a podílet se na vývoji vašeho výrobku.
 • Zobrazovat a sledovat pokrok projektů.
 • Revidovat návrhy a poskytovat zpětnou vazbu.
 • Přistupovat ke komunitním aktivitám a podílet se na nich.
 • Sdílet data.


Uživatelé řešení SOLIDWORKS, eDrawings® a DraftSight® mají kromě toho přístup ke cloudovému úložišti a sociálním službám pro spolupráci přímo z produktu.