Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642

Simulace

Vystavte své návrhy reálným provozním podmínkám a zvyšte tak jejich kvalitu při současném snížení vašich nákladů na fyzické prototypy a testování.

SOLIDWORKS Sustainability

SOLIDWORKS Sustainability

Přináší posouzení životního cyklu (LCA) dopadů kompletního návrhu na životní prostředí už v raných fázích navrhování a při hladké integraci do vašeho pracovního postupu. Obsahuje různorodé nástroje SustainabilityXpress (posouzení dílů, hledání alternativních materiálů a přehled dopadů na životní prostředí) a další funkce pro posouzení dílů i sestav s využitím parametrů, jako jsou způsob dopravy a vzdálenost, energie pro montáž či spotřeba energie v jednotlivých fázích životního cyklu. Flexibilní vstupy, jako jsou úrovně recyklovaného obsahu a možná ukončení životnosti, umožňují podrobnější posouzení. Můžete dokonce provádět časově závislé srovnání životního prostředí s využitím proměnlivých životností nebo odlišných konstrukčních řešení.

Výsledky posouzení jsou uloženy pro každou konfiguraci návrhu s ohledem na snadné porovnání variant. Nástroj Assembly Visualization hodnotí dopad jednotlivých dílů v sestavě pro přesné určení a přehodnocení dlouhodobé udržitelnost vašeho návrhu. Hladká integrace a automatické generování zpráv vám umožňují rychle komunikovat vaše dlouhodobě udržitelná konstrukční řešení.

SOLIDWORKS Sustainability používá osvědčenou databázi vlivů materiálů na životní prostředí GaBi LCA od PE International. Můžete si zde stáhnout aktualizace, jakmile jsou k dispozici, a v rámci prémiové služby, nabízené ve spolupráci s PE International, dokonce požádat o nové sady dat LCA pro vaše vlastní materiály a procesy.