Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642

Simulace

Vystavte své návrhy reálným provozním podmínkám a zvyšte tak jejich kvalitu při současném snížení vašich nákladů na fyzické prototypy a testování.

SOLIDWORKS Simulation Professional

SOLIDWORKS Simulation Professional

Produktoví inženýři mohou efektivně posoudit strukturální chování výrobku v širokém spektru fyzikálních scénářů pomocí výkonného virtuálního prostředí pro zkoušky v softwaru SOLIDWORKS Simulation Professional. Je plně integrováno v 3D CAD systému SOLIDWORKS a umožňuje inženýrům určit mechanickou odolnost výrobků, jejich životnost či přirozené frekvence a testovat přenos tepla i deformace při borcení. Podporována je také analýza tlakové nádoby a komplexního zatížení. Na základě celé řady fyzikálních a geometrických parametrů můžete optimalizovat výrobky z hlediska hmotnosti, vibrace nebo nestability. Díky těsné integraci a jednotnému uživatelskému prostředí napříč produkty SOLIDWORKS můžete využívat výkonných funkcí řešení SOLIDWORKS Simulation Professional již v raných fázích konstruování – a co nejvíc tak zvýšit kvalitu výrobku a snížit náklady.

Řešení SOLIDWORKS Professional zahrnuje:

Všechny tyto analýzy využívají metodu konečných prvků.