Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642

Simulace

Vystavte své návrhy reálným provozním podmínkám a zvyšte tak jejich kvalitu při současném snížení vašich nákladů na fyzické prototypy a testování.

SOLIDWORKS Plastics

SOLIDWORKS Plastics

SOLIDWORKS Plastics umožňuje provádění simulací vstřikování do formy přímo konstruktérům plastových dílů a vstřikovacích forem. Software dokáže simulovat, jak roztavený plast vtéká během procesu vstřikování do formy a pomáhá tak identifikovat potencionální výrobní vady již v prvotní fázi vývoje výrobku a cíleně je odstranit. Umožňuje také posoudit vyrobitelnost během procesu navrhování, eliminovat náklady na přepracování, s využitím optimalizace zlepšit kvalitu dílů a díky tomu zkrátit dobu vývoje a uvedení výrobku na trh. Nástroj Result Adviser poskytuje praktické rady při navrhování i tipy pomáhající při diagnostice a řešení problémů.

SOLIDWORKS Plastics Standard

SOLIDWORKS Plastics Standard umožňuje konstruktérům a výrobcům plastových dílů jejich optimalizaci pro výrobu již v počátečních fázích návrhu výrobku. Software je plně integrovaný v prostředí návrhů SOLIDWORKS, abyste mohli analyzovat a měnit návrhy pro vyrobitelnost, a současně je optimalizovat pro formu, vhodnost použití a funkčnost, jeho učení trvá pouze několik minut a nevyžaduje náročné analýzy ani odbornost při práci s plasty.

SOLIDWORKS Plastics Professional

Software SOLIDWORKS Plastics Professional umožňuje konstruktérům nebo výrobcům vstřikovacích forem přesný a snadný způsob jejich optimalizace. Můžete rychle vytvářet a analyzovat jednoduché, vícedutinové i vícenásobné návrhy forem, včetně vtokových soustav a vtoků. Pomůže s vyvážením vstřikovacích kanálů a odhadem výrobního času, uzavíracího tlaku a optimalizací návrhů vstřikovací soustavy.

SOLIDWORKS Plastics Premium

Software SOLIDWORKS Plastics Premium obsahuje vše, co SOLIDWORKS Plastics Professional a navíc pokročilé simulační funkce, které umožňují výpočtářům a konstruktérům forem analyzovat chladící soustavu a předvídat deformace vstřikovaného výrobku. Uživatelé mohou navrhovat, analyzovat a optimalizovat jednodušší i složité způsoby chlazení a minimalizovat tak čas vstřikovacího cyklu. Díky pokročilým simulacím vstřikování se sníží výrobní náklady na návrh formy, usnadní se výběr materiálů dílu i formy a díky správnému nastavení výrobních parametrů lze zcela odstranit vliv tvarované deformace výlisku.