Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642

Simulace

Vystavte své návrhy reálným provozním podmínkám a zvyšte tak jejich kvalitu při současném snížení vašich nákladů na fyzické prototypy a testování.

SOLIDWORKS Flow Simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation

Snadno simulujte proudění kapalin, účinky jejich sil a přenos tepla, jež jsou zásadní pro úspěch vašich návrhů, v řešení SOLIDWORKS Flow Simulation. Je plně integrováno v 3D CAD systému SOLIDWORKS a s intuitivními CFD nástroji pro výpočty dynamiky kapalin umožňuje simulovat proudění kapalin a plynů v reálných provozních podmínkách, prověřit variantní scénáře a efektivně analyzovat účinky proudění tekutin, přenosu tepla a souvisejících sil na ponořené nebo obklopující komponenty. Můžete porovnat varianty návrhů a dojít tak k lepším rozhodnutím při tvorbě výrobků s vynikajícími vlastnostmi. Díky zaměření na konstrukční cíle SOLIDWORKS Flow Simulation umožňuje produktovým inženýrům využívat poznatků o proudění kapalin (CFD) k technickým rozhodnutím v rámci souběžného postupu konstruování. Přídavné moduly HVAC (vytápění, ventilace, klimatizace) a Electronic Cooling (chlazení elektroniky) nabízejí specializované nástroje pro podrobnou analýzu simulací proudění kapalin.

Přídavné moduly pro Flow Simulation:

  • Modul HVAC nabízí další možnosti simulace pro pokročilé analýzy vyzařování a tepelné pohody.
  • Modul Electronic Cooling přináší virtuální modely elektroniky a rozsáhlé knihovny materiálů pro simulace chlazení.

Řešení SOLIDWORKS Flow Simulation zahrnuje: