Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642

3D CAD

3D CAD řešení SOLIDWORKS umožňují vám i vašemu týmu rychle přetvářet nové nápady ve skvělé výrobky.

SOLIDWORKS Premium

SOLIDWORKS Premium

Kompletní řešení pro 3D konstruování přidává k funkcím balíčku SOLIDWORKS Professional výkonné nástroje pro simulace, pohyb, ověřování návrhů, pokročilé funkce pro rozvody elektrických kabelů a potrubí, možnosti reverzního inženýrství a mnohé další.

Uživatelé mohou vyzkoušet chování výrobku při působení reálných provozních pohybů a sil díky našim bohatým možnostem simulace. Ujistěte se o vyrobitelnosti a vyřešte složité obtíže při montáži již v raných fázích navrhování s analytickými nástroji pro toleranční řetězce. Rychle do 3D modelu začleňte data o deskách s tištěnými spoji a vytvářejte a dokumentujte rozvržení elektroinstalací, potrubí i pružných hadic s rozšířenou sadou nástrojů SOLIDWORKS. V řešení SOLIDWORKS Premium také můžete pracovat se skenovanými 3D daty. Vychutnejte si všechny výhody plynoucí z kompletního 3D konstrukčního řešení se SOLIDWORKS Premium.

Řešení SOLIDWORKS Premium zahrnuje: