Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642
CSWP

CSWP

Certified SOLIDWORKS Professional je jednotlivec, který úspěšně prošel naší zkouškou pokročilých dovedností.

Každý CSWP prokázal svou schopnost konstruovat a analyzovat parametrické díly a pohyblivé sestavy pomocí různých komplexních funkcí SOLIDWORKSu.

Doporučená školení:

SOLIDWORKS Essentials, SOLIDWORKS Drawings, Advanced Part Modeling a Advanced Assembly Modeling.

Aktuální verze zkoušky CSWP byla rozdělena do tří samostatných částí. Tento nový systém má umožnit, abyste již nemuseli skládat celou zkoušku během jediného dlouhého sezení. Zkouška po jednotlivých částech umožňuje absolvovat každou část kdykoli zvlášť a v libovolném pořadí. A pokud se rozhodnete, můžete projít i všechny tři části najednou. Jakmile splníte jednu část, nebudete ji muset opakovat. Pokud se vám některá část nepodaří, budete moci zakoupit jen ji a zkusit to znovu. Jakmile jsou všechny tři části úspěšně dokončeny, automaticky obdržíte certifikaci CSWP.

 • Trvání zkoušky: 3 hodiny 30 minut (celkem, za všechny části).
 • Minimální úroveň pro složení zkoušky: 75 % v každé části.
 • Podmínky pro opakování: Čekací doba mezi jednotlivými pokusy o složení té samé části zkoušky CSWP je minimálně 14 dnů. Pro každý pokus musí být také zakoupen kredit pro dotyčnou část zkoušky CSWP.

Všichni uchazeči obdrží po úspěšném složení zkoušky elektronické certifikáty, loga pro vizitky a osobní zápis v seznamu CSWP.*

Zkouška zahrnuje řešení praktických úkolů z těchto oblastí:

 • Část 1. (90 minut):
  • vytvoření dílu podle výkresu,
  • využití propojených kót a rovnic při modelování,
  • využití rovnic pro určení kót,
  • aktualizace parametrů a hodnot kót,
  • analýza fyzikálních vlastností,
  • úprava geometrie původního dílu pro vytvoření složitějšího dílu,
  • úprava parametrů dílu v různých stádiích při zachování všech ostatních kót i konstrukčního záměru,
 • Část 2. (40 minut):
  • vytvoření konfigurace z jiných konfigurací,
  • změna konfigurace,
  • vytvoření konfigurace pomocí konfigurační tabulky,
  • fyzikální vlastnosti,
  • analýza fyzikálních vlastností,
  • změna či přeuspořádání prvků stávajícího dílu ze SOLIDWORKSu,

  Poznámka: Ve vašem počítači se SOLIDWORKSem by měl být nainstalován také Excel, aby bylo zajištěno, že funkce konfigurační tabulky bude během zkoušky fungovat správně.

 • Část 3. (80 minut): :
  • vytvoření sestavy,
  • přidání dílů do sestavy,
  • provedení detekce kolize při přesouvání dílu v sestavě,
  • detekce přesahu,
  • základní a pokročilé vazby,
  • pevné a flexibilní podsestavy,
  • výměna dílu v sestavě za jiný díl,
  • vytváření souřadného systému,
  • využití souřadného systému pro provedení analýzy fyzikálních vlastností.