Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642
CSWE

CSWE

Certified SOLIDWORKS Expert snadno prokazuje schopnost využívat pokročilé funkce k řešení složitých problémů při modelování.

CSWE má velké zkušenosti ve všech oblastech řešení SOLIDWORKS. CSWE je schopen řešit prakticky každý problém při modelování, před který je postaven, a mezi dalšími kolegy je tradičně tím, za kterým si uživatel SOLIDWORKSu půjde pro radu.

Podmínky pro zkoušku:

Pro získání nároku na absolvování zkoušky CSWE musí mít kandidát:

 • úspěšně složenou zkoušku CSWP,
 • úspěšně složeny alespoň čtyři z pokročilých okruhů zkoušky CSWP (plechové díly, svařování, povrchové úpravy, nástroje pro licí formy a kreslicí nástroje).

Poznámka: Od 1. ledna 2014 již zkouška CSWSP-FEA není podmínkou pro absolvování zkoušky CSWE. Pokud jste úspěšně složili zkoušku CSWSP-FEA před 1. lednem 2014, bude započtena jako jeden ze čtyř pokročilých okruhů potřebných k absolvování zkoušky CSWE.

Zkouška CSWE má být tou nejnáročnější, kterou nabízíme, takže není k dispozici žádný zkušební příklad. Pokud zkoušku úspěšně nesložíte, budete na její opakování muset počkat 180 dnů.

 • Trvání zkoušky: 3 hodiny.
 • Pro zkoušku je vyžadován SOLIDWORKS 2009 nebo novější.
 • Minimální úroveň pro složení zkoušky: 85 %.

Všichni uchazeči obdrží po úspěšném složení zkoušky elektronické certifikáty, loga pro vizitky a osobní zápis v seznamu CSWP.*

Zkouška může zahrnovat řešení praktických úkolů v některých z těchto oblastí:

 • Výplně
 • Tažení po křivce
 • Změny sestavy v rámci kontextu
 • Úpravy importovaného dílu
 • Řemeny a řetězy
 • Bloky skici
 • Vícetělové díly
 • Konstruování sestavy v rámci kontextu
 • Obrázky skici
 • Modelování pružiny
 • Přesouvání/kopírování těla
 • Nástroj rozdělení

* Aby se zápis v seznamu ukázal, musí být tato volba nastavena v on-line účtu certifikace