Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642
CSWA

CSWA

Jako Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA) budete na dnešním konkurenčním trhu práce vyčnívat z davu.

Certifikace CSWA prokazuje vaši výbornou odbornost při práci s řešením SOLIDWORKS ®, kterou podniky vyhledávají a oceňují.

Doporučená výuka vlastním tempem:

 • Cvičení SOLIDWORKS
 • Trvání zkoušky: 3 hodiny
 • Minimální úroveň pro složení zkoušky: 70 %
 • Podmínky pro opakování: Čekací doba mezi jednotlivými pokusy o složení zkoušky CSWA je minimálně 30 dnů. Pro každý pokus musí být také zakoupen kredit pro zkoušku CSWA.

Všichni uchazeči obdrží po úspěšném složení zkoušky elektronické certifikáty a osobní zápis v seznamu CSWA.*

Zkouška zahrnuje řešení praktických úkolů v mnoha z těchto oblastí:

 • entity skici – čáry, obdélníky, kružnice, oblouky, elipsy, osy,
 • nástroje skici – odsazení, převod, ořezání,
 • vazby skici,
 • funkce přidání a odebrání – vysunutí, rotace, tažení po křivce, výplně
 • zaoblení a zkosení
 • lineární, kruhová a výplňová pole
 • kóty
 • podmínky prvku – počátek a konec
 • fyzikální vlastnosti
 • materiály
 • vkládání komponent
 • standardní vazby – sjednocená, rovnoběžná, kolmá, tečná, soustředná, vzdálenost, úhel
 • referenční geometrie – roviny, osy, odkazy vazeb
 • výkresové pohledy
 • popisy

* Aby se zápis v seznamu ukázal, musí být tato volba nastavena v on-line účtu certifikace.

** Pro přístup je vyžadováno přihlášení k účtu. Plný přístup vyžaduje aktivní smlouvu k předplacené podpoře.