Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642
Certifikace

Certifikace

certificationsCertifikace SOLIDWORKS mohou být využity ke srovnávání vašich znalostí a schopností pracovat se SOLIDWORKSem.

CSWA

Jako Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA) budete na dnešním konkurenčním trhu práce vyčnívat z davu.

CSWA – Academic

Studenti s osvědčením Certified SOLIDWORKS Associate – Academic (CSWA – Academic) prokazují své odborné znalosti 3D modelování, koncepčního a trvale udržitelného navrhování v SOLIDWORKSu, což jim dává konkurenční výhodu na dnešním trhu práce.

Certifikace pro studenty CAD

Na dnešním vysoce konkurenčním trhu práce potřebují CAD profesionálové získat každou možnou výhodu – a program SOLIDWORKS ® Certification je pro vaše studenty osvědčeným přínosem.

CSWP

Certified SOLIDWORKS Professional je jednotlivec, který úspěšně prošel naší zkouškou pokročilých dovedností.

CSWE

Certified SOLIDWORKS Expert snadno prokazuje schopnost využívat pokročilé funkce k řešení složitých problémů při modelování.

CEPA

Certified Enterprise PDM Administrator je jednotlivec, který úspěšně prošel pokročilou zkouškou administrátorských dovedností v řešení SOLIDWORKS Enterprise PDM a který je připraven řídit jeho implementaci ve své společnosti.

CSDA

Jako Certified Sustainable Design Associate budete vyčnívat z davu na dnešním konkurenčním trhu práce díky tomu, že prokážete pochopení principů při posuzování životního prostředí a trvale udržitelného navrhování.

CSWSA-S

Certified SOLIDWORKS Associate – Simulation prokazuje základní znalosti při porozumění zásadám analýzy zatížení a Metody konečných prvků (MKP/FEM).

CSWPA-Sheet Metal

Složení zkoušky Certified SOLIDWORKS Professional Advanced – Sheet Metal ukazuje, že jste úspěšně prokázal/a svou schopnost používat nástroje pro plechové díly v SOLIDWORKSu.

CSWPA-Weldments

Složení zkoušky Certified SOLIDWORKS Professional Advanced – Weldments ukazuje, že jste úspěšně prokázal/a svou schopnost používat nástroje pro svařování v SOLIDWORKSu.

CSWPA-Surfacing

Složení zkoušky Certified SOLIDWORKS Professional Advanced – Surfacing ukazuje, že jste úspěšně prokázal/a svou schopnost používat nástroje pro povrchové úpravy v SOLIDWORKSu.

CSWPA-Mold Tools

Složení zkoušky Certified SOLIDWORKS Professional Advanced – Mold Tools ukazuje, že jste úspěšně prokázal/a svou schopnost používat nástroje pro licí formy v SOLIDWORKSu.

CSWPA-Drawing Tools

Složení zkoušky Certified SOLIDWORKS Professional Advanced – Drawing Tools ukazuje, že jste úspěšně prokázal/a svou schopnost používat nástroje pro kreslení výkresů v prostředí SOLIDWORKSu.

CSWP-S

Zkouška Certified SOLIDWORKS Professional – Simulation ověřuje vaše znalosti simulačních nástrojů SOLIDWORKSu a simulací obecně.

Zakoupit certifikaci

Všechny certifikační zkoušky jsou prováděny on-line. Postup u zkoušky je následující:

  • Krok 1: Navštivte náš internetový obchod a zakupte si požadovanou zkoušku.
  • Krok 2: Až budete připraveni, absolvujte zkoušku na svém počítači.
  • Krok 3: Až skončíte, navštivte svůj účet prostřednictvím služby SOLIDWORKS Certification Center a vytiskněte si certifikáty.

** Pro přístup je vyžadováno přihlášení k účtu. Plný přístup vyžaduje aktivní smlouvu k předplacené podpoře