Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Dassault Systèmes SolidWorks Corporation

Dassault Systemes SolidWorks Corporation, společnost ze státu Delaware se sídlem 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451, USA, (dále jen „společnost DS SolidWorks“) zpracovává osobní údaje (podle definice níže) osob, které používají tyto webové stránky (dále jen „web“) a které jimi procházejí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vás (podle definice níže) informují o tom, jak společnost DS SolidWorks shromažďuje a používá vaše osobní údaje a jak můžete toto jejich použití řídit.

Produkty a služby řady SOLIDWORKS Apps for Kids jsou spotřební zboží a vztahují se na ně samostatné zásady ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů společnosti DS SolidWorks se nevztahují na produkty řady SOLIDWORKS Apps for Kids.

1. ROZSAH TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují zásady a pokyny upravující ochranu osobních údajů (podle definice níže) shromažďovaných na webu nebo jeho prostřednictvím a týkajících se návštěvníků a uživatelů webu (dále jen „vy“, „váš“ nebo „svůj“).

Osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) jsou veškeré informace, které mohou mít za následek identifikaci jednotlivce. Neosobní údaje jsou jakékoli informace, které nemají za následek identifikaci jednotlivce.

Podmínky použití webu, které jsou k dispozici na stránce http://www.solidworks.com/sw/termsofuse.html, jsou do těchto zásad ochrany osobních údajů začleněny. Vaše používání webu a jakékoli osobní údaje, které na webu poskytnete, podléhají podmínkám těchto zásad ochrany osobních údajů a těchto podmínek použití.

2. SHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE

S ohledem na použití určitých funkcí a prvků webu vyžaduje společnost DS SolidWorks, abyste jí při návštěvě nebo použití webu poskytli určité osobní údaje. Osobní údaje mohou zahrnovat následující položky:

 • titul,
 • jméno a příjmení,
 • poštovní adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní čísla,
 • přihlašovací jméno a heslo,
 • univerzita, titul a absolvované obory,
 • společnost, velikost společnosti, oddělení a pracovní pozice,
 • odvětví a dílčí odvětví,
 • způsob doručení a osoby, kterým mají být nákupy doručeny,
 • finanční údaje (číslo a platnost kreditní karty, jméno a adresa držitele karty),
 • adresa IP,
 • všechny ostatní údaje, které mohou být potřebné k účelům uvedeným níže.

Shromážděné osobní údaje jsou však ve všech případech omezeny jen na ty údaje, které jsou nezbytné pro účely popsané v části 4 tohoto dokumentu.

Máte možnost rozhodnout, zda poskytnete všechny nebo část svých osobních údajů, či nikoli. Pokud se však rozhodnete neposkytnout své osobní údaje zcela nebo zčásti, účelů popsaných v části 4 nemusí být dosaženo vůbec nebo správným způsobem, některé oblasti a funkce webu nemusí správně fungovat, případně může být odmítnut přístup k určitým stránkám webu. Zejména nebudete oprávněni k nákupu produktů a služeb prostřednictvím webu.

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ

Produkty společnosti DS SolidWorks (jiné než SOLIDWORKS Apps for Kids, na které se vztahují samostatné zásady ochrany osobních údajů) nejsou určeny k prodeji dětem do 13 let a společnost DS SolidWorks vědomě neshromažďuje ani neukládá osobní údaje dětí mladších 13 let. Společnost DS SolidWorks se zavazuje chránit soukromí dětí, a pokud se dozví, že byly takové údaje shromážděny, bude tyto údaje považovat za citlivé.

4. METODY A ÚČEL SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Své osobní údaje poskytujete dobrovolně. Společnost DS SolidWorks shromažďuje osobní údaje online a offline (např. z navštívenek dobrovolně poskytnutých zaměstnancům společnosti DS SolidWorks) a tyto zásady ochrany osobních údajů se na ně vztahují bez ohledu na způsob jejich shromáždění.

Osobní údaje jsou obecně shromažďovány za účelem provozování podnikatelské činnosti společnosti DS SolidWorks, například ke zlepšení marketingových a reklamních aktivit společnosti DS SolidWorks a k lepšímu přizpůsobení produktů a služeb společnosti DS SolidWorks potřebám zákazníků.

Vaše osobní údaje shromážděné společností DS SolidWorks na webu a jeho prostřednictvím může společnost DS SolidWorks použít k následujícím účelům:

 • aby bylo možno požadovat a získávat informace týkající se produktů a služeb společnosti DS SolidWorks;
 • abyste mohli používat přizpůsobený web interaktivním způsobem;
 • aby zjistila vaše požadavky a zájmy a aby vám mohla poskytnout nejvhodnější produkty či služby;
 • aby vám umožnila založit a spravovat účet, jehož prostřednictvím můžete získat odbornou dokumentaci a technickou pomoc;
 • aby vám umožnila předplatit si komerční služby nebo služby podpory;
 • aby vám umožnila online nákupy některých svých produktů či služeb;
 • aby vám umožnila zaregistrovat se na seminář, webinář nebo akci;
 • abyste měli přístup ke všem funkcím a možnostem nabízeným na webu;
 • k jakýmkoli jiným účelům spojeným s výše uvedenými účely.

Poskytnutím své e-mailové adresy výslovně opravňujete společnost DS SolidWorks a její přidružené společnosti použít tuto adresu spolu s ostatními příslušnými osobními údaji k zasílání obchodní nebo marketingové komunikace.

Společnost DS SolidWorks může vaši e-mailovou adresu použít také k administrativním a dalším účelům, které nesouvisejí s marketingem.

Společnost DS SolidWorks navíc shromažďuje a spravuje data o aktivaci softwaru Dassault Systèmes DraftSight® a používá je ve spojení s dodatečnými údaji poskytnutými uživateli aplikace DraftSight k marketingovým účelům (např. rozesílání aktuálních informací a nabídek uživatelům aplikace DraftSight).

5. SOUBORY COOKIE

Web může používat soubory cookie nebo jiné technologie, které mohou shromažďovat nebo ukládat osobní údaje. Soubory cookie jsou textové soubory ukládané a používané k záznamu neosobních i osobních údajů o prohlížení webu. Soubory cookie mohou být buď trvalé (zůstanou uložené po odhlášení z webu, aby mohly být použity při vašich následných návštěvách webu), nebo dočasné (jsou odstraněny po vašem odhlášení z webu).

Společnost DS SolidWorks může používat soubory cookie nebo jiné technologie, které mohou shromažďovat nebo ukládat osobní údaje, k následujícím účelům:

 • zlepšení uživatelského prostředí, například:
  • umožnění službě rozpoznat vaše zařízení, abyste nemuseli poskytovat stejné informace několikrát,
  • rozpoznání, že jste již zadali uživatelské jméno a heslo, a nemusíte je tedy zadávat opakovaně;
 • analýza provozu a dat na webu k těmto účelům:
  • měření, kolik osob služby používá, aby bylo možno usnadnit jejich používání a aby byla k dispozici dostatečná kapacita k zajištění jejich rychlosti,
  • pomoci společnosti DS SolidWorks zjistit, kolik osob web využívá, aby společnost DS SolidWorks mohla web zlepšovat.

Společnost DS SolidWorks může také využít služeb jiných subjektů k měření a analýze efektivity webu a zejména k těmto účelům:

 • analýze vašich zvyklostí procházení a měření návštěvnosti webu,
 • analýze vašich zájmů a nabídce cíleného marketingu a reklamy,
 • umožnění sdílení obsahu z webů s ostatními na sociálních sítích a umožnění, aby ostatní osoby věděly, na co se díváte a co si myslíte o obsahu (například tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku).

V takových případech mohou být použity a uloženy webové signály a soubory cookie těchto jiných dodavatelů. Při předání informací generovaných těmito soubory cookie nastavení souborů cookie zajistí, aby adresy IP byly anonymní, před geografickou lokalizací a před uložením. Naši externí dodavatelé budou tyto informace používat k vyhodnocení vašeho používání webu, sestavování zpráv o aktivitě na webu společnosti DS SolidWorks, aby mohla poskytovat lepší služby zaměřené na vaše potřeby a poskytovat vám reklamy, která se zaměřují na vaše potřeby. Nespojí vaši adresu IP s žádnými dalšími údaji, které uchovávají.

Při procházení webu jsou soubory cookie ve výchozím nastavení povoleny a je možno lokálně číst a ukládat data v příslušném zařízení. Evropské weby společnosti DS SolidWorks vás upozorní při prvním přijetí souboru cookie a vy pak rozhodnete, zda jej chcete přijmout nebo odmítnout. Pokud budete po této výzvě web dále používat, výslovně opravňujete společnost DS SolidWorks k použití těchto souborů cookie.

Software prohlížeče můžete také konfigurovat tak, aby odmítal všechny soubory cookie (včetně souborů cookie používaných pro webové analytické služby); pokud tak však učiníte, některé oblasti a funkce webu nemusí fungovat správně a vy nemusíte mít přístup k některým částem nebo službám webu.

Předvolby můžete nastavit zde.

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA ULOŽENÍ

Zpracování osobních údajů zahrnuje použití, ukládání, záznam, přenos, přizpůsobení, sumarizaci, doplňování, tvorbu sestav, sdílení a likvidaci osobních údajů podle potřeby vzhledem k okolnostem nebo jinak vyžadovanou zákonem.

Veškeré osobní údaje, které budou shromážděny, budou uloženy na omezenou dobu, která odpovídá účelu daného shromažďování, a na takovou dobu, jakou vyžadují příslušné zákony.

7. ODKAZY NA WEBY, KTERÉ NEJSOU POD KONTROLOU SPOLEČNOSTI DS SolidWorks

Tento web nabízí odkazy na weby třetích stran, které mohou pro vás být zajímavé.

Pokud společnost DS SolidWorks neobdrží vaše výslovné oprávnění, s těmito třetími stranami žádné osobní údaje sdílet nebude. Společnost DS SolidWorks jim však může poskytnout neosobní údaje.

Společnost DS SolidWorks nemá žádnou kontrolu nad weby těchto třetích stran ani nad jejich postupy v souvislosti s ochranou osobních údajů, které mohou shromažďovat a nad kterými tudíž nemá společnost DS SolidWorks také žádnou kontrolu. V důsledku toho společnost DS SolidWorks odmítá veškerou odpovědnost za obsah webů třetích stran a za postupy těchto třetích stran týkající se ochrany osobních údajů.

Proto je vaší odpovědností informovat se o zásadách ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

8. PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud na web přistupujete z místa mimo Spojené státy americké, upozorňujeme, že v případě vašeho dalšího využívání webu, které se řídí zákony státu Massachusetts, odpovídajícími podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů, mohou být vaše osobní údaje přenášeny do Spojených států amerických a že s tímto převodem vyjadřujete svůj souhlas.

Společnost DS SolidWorks je členem globální skupiny a může využívat dostupné technologie k efektivní správě osobních údajů a získávání těchto osobních údajů online nebo jinak v rámci všech svých mezinárodních poboček. Osobní údaje mohou být shromažďovány prostřednictvím tohoto webu a následně předány a používány některou pobočkou společnosti DS SolidWorks pro účely uvedené v oddíle 4 těchto zásad ochrany osobních údajů. Společnost DS SolidWorks s přidruženými společnostmi budou dále označovány jako „společnosti skupiny 3DS Group“.

Pokud společnost DS SolidWorks ví, že třetí strana, které společnost DS SolidWorks poskytla osobní údaje pro účely uvedené v oddíle 4 výše, používá nebo sděluje osobní údaje v rozporu s těmito zásadami ochrany osobních údajů nebo platnými zákony, podnikne společnost DS SolidWorks přiměřené kroky, aby takovému použití nebo sdělování zabránila.

Budete mít příležitost rozhodnout, zda opravňujete společnost DS SolidWorks k použití vašich osobních údajů pro účely, které se liší od účelu, pro který byly původně shromážděny.

Společnost DS SolidWorks také sdělí osobní údaje třetím stranám, pokud společnost DS SolidWorks zjistí, že takové sdělení je nezbytné z technických důvodů (např. webhostingové služby třetí strany) nebo k ochraně zákonných zájmů společnosti DS SolidWorks (např. v případě akvizice nebo fúze s jinou společností, případně úplné nebo částečné likvidace společnosti DS SolidWorks).

Kromě toho může společnost DS SolidWorks sdílet vaše osobní údaje s prodejcem přiřazeným vám nebo působícím na území, kde se nacházíte. Společnost DS SolidWorks může sdílet vaše osobní údaje také s obchodními partnery, když společnost DS SolidWorks a příslušný obchodní partner společně sponzorují událost nebo se společně účastní marketingové propagace, do níž se zapojíte.

Kromě toho může společnost DS SolidWorks vaše osobní údaje sdílet s třetí stranou, která vlastní obsah, k němuž chcete získat přístup, například externím dodavatelem modelu dílu. Přístupem k takovému obsahu vyjadřujete souhlas společnosti DS SolidWorks s odesíláním vašich osobních údajů vlastníkovi obsahu a berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou zpracovávány vlastníkem obsahu podle jeho vlastních zásad ochrany osobních údajů.

Společnost DS SolidWorks může také tyto osobní informace zpřístupnit, pokud to vyžaduje zákon, nebo je-li v dobré víře přesvědčena, že takové zpřístupnění je nutné, aby byl dodržen právní postup (například záruka, soudní obsílka či jiný soudní příkaz) nebo aby byla chráněna práva, majetek či osobní bezpečnost společnosti DS SolidWorks, jejích zákazníků nebo veřejnosti.

Je-li to povoleno příslušnými zákony, může skupina 3DS také sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami s cílem nabídnout vám cílený marketing nebo reklamu.

Tyto převody mohou být prováděny pomocí internetu, pošty, faxu nebo jakýmkoli jiným způsobem, který společnost DS SolidWorks uzná za vhodný a v souladu s platnými zákony.

9. PRÁVO NA PŘÍSTUP K DATŮM A JEJICH OPRAVU

Společnost DS SolidWorks podnikne přiměřené kroky, aby zajistila použití shromážděných osobních údajů pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů a aby tyto osobní údaje byly správné a aktuální.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Kromě toho máte právo požadovat opravu, doplnění, aktualizaci a vymazání svých osobních údajů. Rovněž máte právo získat kopii osobních údajů uložených společností DS SolidWorks.

Pokud máte účet, budete moci uplatnit svá práva na přístup a opravu osobních údajů po přihlášení k vašemu účtu. Jinak můžete svá práva na přístup k údajům a jejich opravu uplatnit pomocí e-mailu na adresu privacy@solidworks.com.

V závislosti na rozsahu vašeho požadavku si společnost DS SolidWorks vyhrazuje právo účtovat přiměřený poplatek na pokrytí jakýchkoli hotovostních nákladů vynaložených na přístup, úpravu a odstranění osobních údajů. Společnost DS SolidWorks může v omezených případech, podle platných zákonů a předpisů, odepřít přístup k osobním údajům.

10. BEZPEČNOST DAT A PŘÍJEMCI

Společnost DS SolidWorks se zavazuje zajistit ochranu a bezpečnost osobních údajů, které jste se rozhodli jí sdělit, aby byla zajištěna důvěrnost vašich osobních údajů a aby bylo zabráněno jejich zkreslení, poškození, zničení nebo předání neoprávněným subjektům.

Společnost DS SolidWorks udržuje přiměřená fyzická, elektronická a procesní opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami a zničením. Jako součást těchto záruk využívá společnost DS SolidWorks důmyslné technologie, které jsou určeny k ochraně osobních údajů během jejich přenosu a brání chybám při přenosu nebo neoprávněným jednáním třetích osob. I když se společnost DS SolidWorks snaží chránit vaše osobní údaje, s ohledem na nevyhnutelná rizika přenosu dat prostřednictvím internetu nemůže společnost DS SolidWorks zaručit plnou ochranu osobních údajů před jakýmikoli chybami, ke kterým dojde v průběhu přenosu a které jsou mimo přiměřenou kontrolu společnosti DS SolidWorks.

Vzhledem k tomu, že osobní údaje mohou být důvěrné, je přístup omezen na zaměstnance, dodavatele, prodejce a zástupce společností skupiny 3DS Group, kteří potřebují tyto údaje znát při plnění svých úkolů. Všechny osoby, které mají přístup k vašim osobním údajům, jsou vázány povinností mlčenlivosti a v případě nedodržení těchto závazků jim hrozí disciplinární opatření nebo jiné sankce.

Je však důležité, abyste dbali opatrnosti a zabránili tak neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti svého hesla a údajů uvedených ve vašem účtu. V důsledku toho je nutné zajistit, abyste se v případě sdíleného využívání počítače ze své relace odhlásili.

11. ŘEŠENÍ SPORŮ

I když společnost DS SolidWorks zavedla přiměřená bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů, jsme si vědomi, že neexistuje žádná metoda přenosu ani uložení osobních údajů, která je naprosto bezpečná.

Společnost DS SolidWorks se však zavazuje, že zajistí soukromí osobních údajů. Pokud máte důvod se domnívat, že došlo k ohrožení bezpečnosti nebo ke zneužití vašich osobních údajů, obraťte se na společnost DS SolidWorks zasláním e-mailu na adresu privacy@solidworks.com.

Společnost DS SolidWorks prošetří a pokusí se vyřešit stížnosti týkající se použití a sdělení osobních údajů v souladu se zásadami obsaženými v těchto zásadách ochrany osobních údajů..

Neoprávněný přístup k osobním údajům nebo nesprávné použití osobních údajů mohou představovat porušení místních zákonů a předpisů platných v rámci každé společnosti ve skupině 3DS Group.

12. KONTAKT

V případě dalších dotazů týkajících se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo jakékoli žádosti o opravu, dokončení, aktualizaci nebo odstranění vašich osobních údajů můžete poslat pomocí e-mailu na adresu privacy@solidworks.com.

13. DATUM VSTUPU V PLATNOST ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZMĚN

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být aktualizovány podle požadavků společnosti DS SolidWorks a okolností, případně když to vyžadují platné zákony a předpisy.

Zkontrolováno: 22. května 2017