Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642

Dassault Systèmes uvádí SOLIDWORKS 2016

07. 10. 2015 – Nejnovější verze portfolia aplikací pro navrhování ve 3D představuje nové uživatelské rozhraní, vylepšené funkce a rozšířené možnosti navrhování

Praha/Vélizy-Villacoublay, Francie 1. října 2015 – Společnost Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE Company, světový lídr v oblasti návrhářského 3D softwaru, digitálního 3D modelování a řízení životního cyklu výrobku (PLM), uvádí na trh SOLIDWORKS 2016. Jde o nejnovější verzi úspěšného firemního portfolia 3D konstrukčních softwarových aplikací SOLIDWORKS 2016. To umožní 2,7 milionům uživatelů rychle a snadno inovovat, navrhovat, ověřovat, spolupracovat a vytvářet řešení od prvotního nápadu až k finálnímu produktu.

SOLIDWORKS 2016 je součástí platformy 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes, která pokrývá veškeré aspekty procesu vývoje produktů. Nová vylepšení, která vznikla na základě doporučení uživatelů, umožňují vyhladit jakýkoliv povrch, zobrazit a ověřit vlastnosti návrhu, efektivněji komunikovat s výrobou, rychle tvořit obrázky v kvalitě vhodné i pro marketingové účely a snadno ovládat příkazy. Tyto nové prvky spolu s mnoha vylepšeními, jako zdokonalené uživatelské prostředí, umožňují konstruktérům a inženýrům bez problémů pracovat v širším záběru a zkrátit tak proces navrhování, řešení složitých problémů, zvýšit produktivitu a urychlit výrobu.

„Komunita SOLIDWORKS vytváří různé produkty od drobné spotřební elektroniky až po průmyslové výrobky, které se skládají ze statisíců součástek, a zahrnuje nejnovější technické trendy. Díky tomu se zdokonaluje forma, funkce i inovace,“ řekl Gian Paolo Bassi, výkonný ředitel divize SOLIDWORKS společnosti Dassault Systèmes. „Více než 90 % vylepšení použitých v SOLIDWORKS 2016 vychází přímo ze zpětné vazby od naší uživatelské komunity. Ta potřebuje pracovat rychleji a snadněji. S tím, jak se objevují nové produkty, přináší SOLIDWORKS pokročilejší funkce. Ty pomohou milionům profesionálních konstruktérů, vyučujících, studentů a dalších lidí, kteří se na jejich vzniku podílejí, efektivně inovovat produkty, využívat simulace, technickou komunikaci a správu dokumentace.“

Portfolio nových funkcí a vylepšení SOLIDWORKS 2016

Níže uvádíme nejvíce žádané funkce, vlastnosti, produkty, doplňky a vylepšení, které jsou obsaženy v portfoliu SOLIDWORKS 2016:

Orientace na návrh, ne na software

Urychlete proces navrhování, ušetřete čas i úsilí nutné při práci s geometrií, zvyšte flexibilitu modelování a získejte snadnější přístup k příkazům díky následujícím funkcím:

  • Zaoblení hran s plynulým přechodem — Vytvoření plynulých spojení nebo navazujících křivek rychleji, a to i v případě asymetrických tvarů a různých velikostí.
  • Příkaz tažení po křivce — Rychlejší tvorba komplikovaných tvarů se spolehlivějšími, předvídatelnějšími výsledky. Automatické vytváření kruhových profilů v řezech s obousměrným tažením po křivce v libovolném směru nebo v obou směrech.
  • Průvodce závity — Přesnější modelování standardních i uživatelsky definovaných závitů jediným rychlým a snadným příkazem.
  • Drobečková navigace — Rychlý a snadný přístup k jakémukoliv modelu, aniž by bylo nutné zobrazovat strom funkcí, a zkrácení pohybů myší s využitím funkce drobečkové navigace v kurzoru.

Rychlejší řešení složitých problémů

Využívání simulací k vyřešení složitých problémů, vizualizace, ověření funkčnosti a odhalení potenciální chyby dříve, než k ní dojde:

  • Vylepšené simulační nástroje — Vylepšená kontrola a přehled během výpočtu, informace o zatížení, kinematice, potřebných silách a vlastnostech sítě vedou ke zlepšení výsledků a výkonu.
  • Narovnání plochy — Rychlejší a snadnější rozvinutí ploch u nejsložitějších geometrií určených k výrobě. Při zformování tvaru zpět do 3D lze snadno identifikovat vznikající zatížení a navrhnout změny, které zmírní nadměrné natahování nebo stlačování materiálu.

Optimalizace současně probíhajících procesů

Komunikace, propojení a spolupráce napříč týmy a obory, zákazníky a prodejci, a to díky mechatronickému, souběžnému elektricko-mechanickému navrhování:

  • Ovládání vazeb — Podobá se hernímu ovladači, umožňuje jednoduše a intuitivně vytvářet a animovat komplikované pohyby sestav pomocí funkcí výpočet, kontrola a vizualizace.
  • eDrawings — Vylepšení spolupráce a komunikace v návrzích již v průběhu produktového vývoje tak, aby docházelo ke konzistentní kontrole návrhů, přesouvání mezi dokumenty a přesnější vizualizaci modelů.

Nejrychlejší cesta k výrobě

Vytváření detailnějších výstupů pro výrobu a zkrácení vývoje produktu. S rychlejší výrobou dochází k úspoře času a omezení chyb:

  • Vylepšení SOLIDWORKS Model Based Definition — Rychlejší a přesnější definování, organizování a dostupnost výrobní specifikace přímo ve 3D zabrání možným nejasnostem a nesrovnalostem, které s sebou nesou návrhy ve 2D.
  • SOLIDWORKS Visualize (dříve „Bunkspeed“) — Vytváření kvalitních fotorealistických výstupů, které přenesou návrh ke spotřebiteli a umožní uživatelům činit lepší konstrukční rozhodnutí s využitím „fotoaparátu“ pro SOLIDWORKS a další CAD data.

Další informace o SOLIDWORKS 2016 včetně ukázky produktu najdete na stránkách http://www.solidworks.com/launch.

Dassault Systèmes

Dassault Systèmes – 3DEXPERIENCE Company – poskytuje firmám i jednotlivcům virtuální vizi projektů pro udržitelnou inovaci. Její špičková řešení mění způsob, jímž jsou navrhovány, vyráběny a podporovány nové výrobky. Portfolio nástrojů pro spolupráci, jež společnost nabízí, podporuje sociální inovaci a rozšiřuje možnosti, kterými může virtuální svět zlepšovat svět reálný. Společnost má přes 190 000 klientů ve více než 140 zemích světa a všech průmyslových odvětvích. Více informací najdete na www.3ds.com.

CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, 3DSWYM, BIOVIA, NETVIBES, 3DEXCITE včetně loga ve tvaru kompasu a 3DS jsou registrované obchodní značky Dassault Systèmes nebo jejich dceřiných společnosti v USA a/nebo dalších zemích.