Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Dassault Systèmes SolidWorks Corporation

Společnost Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (dále jen „DS SolidWorks“) vám chce poděkovat, že jste navštívili náš web. Víme, že řada lidí, kteří naše stránky navštíví, se zajímá o ochranu osobních údajů při interakci se společností DS SolidWorks. Doufáme, že tyto zásady ochrany osobních údajů zodpoví všechny vaše případné dotazy. Pokud tomu tak nebude, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedené e-mailové či poštovní adresy.

Mějte na paměti, že většina produktů SolidWorks® představuje propracovaný software pro navrhování za pomoci počítače a je cílený na strojní inženýry a další profesionály z oblasti výroby a navrhování. Každá licence produktů společnosti SolidWorks stojí zpravidla tisíce dolarů či eur a společnost DS SolidWorks je nepovažuje za spotřební produkty.

Informace o souladu DS SolidWorks s rámci Safe Harbor pro USA a EU a Safe Harbor pro USA a Švýcarsko jsou k dispozici zde.

Informace shromažďované od návštěvníků online

Obecně můžete web společnosti DS SolidWorks navštívit, aniž byste nám sdělovali, kdo jste, nebo odkrývali jakékoli osobní informace, jako např. své jméno, telefonní číslo či poštovní nebo e-mailovou adresu. Náš webové server shromažďuje adresy IP za účelem získání jistých souhrnných informací týkajících se využívání našeho webu. Adresa IP je číslo, které vám automaticky přiřazuje váš počítač, kdykoli surfujete internetem. My adresy IP nepřiřazujeme k žádným informacím, které by vás mohly osobně identifikovat. Když tedy navštěvujete naše stránky, můžete zůstat v anonymitě.

Naše webové servery shromažďují také další informace, jako např. počet návštěv, průměrnou dobu návštěvy našeho webu, nebo navštívené stránky; tyto informace však nelze zpětně propojit s jednotlivými uživateli. Společnost DS SolidWorks pomocí těchto informací analyzuje způsob, jakým lidé náš web používají, díky čemuž přichází nápady na jeho vylepšování.

Některé naše webové stránky používají soubory cookie, abychom vám mohli při vaší další návštěvě nabídnout informace na míru. Soubor cookie představuje data, která náš web může odeslat do vašeho prohlížeče a která jsou uložena na vašem počítači, aby usnadnila vaši příští návštěvu našeho webu. Data ze souborů cookie mohou na základě informací, které jste nám dříve sdělili, zlepšit vaši interakci s formuláři. Někdy vám tak můžeme například umožnit přeskočit webový formulář, pokud k němu existuje soubor cookie, nebo pro vás můžeme nějaký formulář předvyplnit dříve dodanými kontaktními informacemi. Pokud chcete, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás upozornil, jakmile vám bude odeslán soubor cookie, díky čemuž se budete moci rozhodnout, jestli tento soubor cookie chcete přijmout, či nikoliv.

Zde můžete nastavit vaše preference.

Občas po vás můžeme požadovat další specifické informace, jako např. když si chcete stáhnout software, zaregistrovat se na seminář či jinou událost, vstoupit do soutěže na našem webu, nebo se zaregistrovat do zákaznického portálu. Předání takových informací nám je dobrovolné, ovšem bez jejich poskytnutí možná nebudete moci dokončit určité transakce.

Entity shromažďující osobní informace

Informace poskytované na tomto webu shromažďuje společnost Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, MA 02451. Naše telefonní číslo je 781 810 5011.

Tento web obsahuje odkazy na weby vlastněné či spravované jinými společnostmi. Tyto weby mohou také shromažďovat osobní informace, což bude podléhat zásadám ochrany osobních údajů daného webu či příslušné společnosti. Společnost DS SolidWorks nenese odpovědnost za obsah či postupy ochrany osobních údajů jakéhokoli webu jiné společnosti. Než společnosti provozující jiný web poskytnete své osobní informace, pročtěte si, prosím, jejich zásady ochrany osobních údajů.

Informace shromažďované prostřednictvím marketingových aktivit

Společnost DS SolidWorks provádí řadu různých marketingových aktivit, při kterých může shromažďovat vaše osobní informace. Například shromažďujeme kontaktní informace na odborných veletrzích, pronajímáme si seznamy e-mailových adres pro účely marketingových kampaní, vybízíme veřejnost ke stahování softwaru zdarma z našeho webu výměnou za poskytnutí kontaktních informací, pořádáme soutěže, v rámci kterých mohou účastníci poskytovat základní informace o sobě a získáváme adresy z publikací cílených na obory, ze kterých bychom rádi získali zákazníky. Když si pronajímáme jména a adresy, činíme tak prostřednictvím entit poskytujících pouze jména jednotlivců, kteří souhlasili s odběrem informací od společností, jako je společnost DS SolidWorks, a zpravidla nezískáváme samotné kontaktní informace, ale pouze možnost odeslat e-mail či dopis prostřednictvím poštovní služby cílové osobě přes zajištěnou doručovací službu, nebo za nás poskytovatel seznamu e-mailových adres sám odešle cílové osobě e-mail či dopis prostřednictvím poštovní služby.

Informace shromažďované při aktivaci licence anebo registraci

Když si zákazník registruje či aktivuje svou licenci na produkt SolidWorks® nebo jiný softwarový produkt společnosti DS SolidWorks či jejích přidružených společností, společnost DS SolidWorks může shromažďovat informace, jako například název společnosti, doručovací adresu, jméno kontaktní osoby, kontaktní e-mailovou adresu, telefonní číslo, pracovní pozici, funkci ve společnosti, navrhované produkty, primární používaný nástroj CAD nebo odvětvový sektor. Společnost DS SolidWorks tyto informace požaduje, protože věří, že je důležité pochopit, kdo jsou její zákazníci a jakým způsobem je má kontaktovat ohledně informací o souvisejících produktech. Za určitých okolností může být společnost DS SolidWorks zavázána poskytnout tyto informace třetím stranám, které společnosti DS SolidWorks poskytli licenci na dílčí technologii, která je součástí jednoho či více aktivovaných produktů. Pokud společnost DS SolidWorks obdrží dotaz od poskytovatele licencí třetí strany ohledně toho, který jednotlivec ve společnosti danou licenci aktivoval, společnost DS SolidWorks může mít povinnost v rámci odpovědi předat příslušné kontaktní jméno, čímž třetí straně umožní zjistit, kde jsou její licence na software používány.

Společnost DS SolidWorks navíc shromažďuje a spravuje data k aktivaci softwaru Dassault Systèmes DraftSight®, která společně s dodatečnými daty poskytnutými zákazníkem využívajícím produkt DraftSight používá pro marketingové účely (např. rozesílání informačních zpravodajů a nabídek zákazníkům využívajícím produkt DraftSight). Data související s produktem DraftSight mohou být také sdílena se společností Dasault Systèmes a přidruženými společnostmi pro marketingové účely.

Používání osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete, může společnost DS SolidWorks používat k řadě účelů, včetně registrace, ověřování a marketingu. Na základě těchto informací vás můžeme informovat o speciálních nabídkách, soutěžích, upgradech a dalších softwarových produktech a službách, které by vás mohly zajímat. Jakožto zákazníka společnosti DS SolidWorks vás můžeme prostřednictvím vašich osobních údajů kontaktovat pro řadu účelů a ohledně mnoha služeb. Můžeme se vás například dotázat, zda chcete se společností DS SolidWorks obnovit smlouvu o poskytování služeb, nebo vás můžeme požádat o vyplnění dotazníku k našim produktům či službám, nebo vás můžeme kontaktovat s dotazem k vaší objednávce.

Vzhledem k tomu, že naším hlavním prodejním kanálem jsou distributoři, kteří také poskytují primární podporu našim uživatelům, sdílíme vždy s distributorem přiděleným pro konkrétního zákazníka či danou oblast osobní kontaktní údaje příslušného zákazníka.

Společnost DS SolidWorks může osobní údaje sdílet také s mateřskou společností, Dassault Systèmes, a jejími a našimi přidruženými společnostmi pro účely prodeje a marketingové účely. Navíc můžeme osobní údaje sdílet s obchodními partnery, kteří sponzorují určitou událost, jež se účastníme, nebo kteří se s námi účastní nějaké marketingové promoakce.

Můžeme vám také poskytnout materiály k produktům anebo službám našich přidružených společností a třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohli zajímat. To můžeme udělat odesláním informací na vaši e-mailovou adresu nebo poskytnutím vašeho jména a adresy zajištěné doručovací službě, která rozesílá informace jménem třetí strany. Zajištěná doručovací služba nesmí dané třetí straně poskytnout vaše jméno ani kontaktní informace a musí tyto informace buď vrátit nám nebo příslušný seznam po rozeslání zlikvidovat. Pokud neuvedeme jinak v době, kdy od vás vaše údaje získáváme, nebudeme vaše osobní kontaktní údaje poskytovat přímo třetím stranám jinak, než je uvedeno v tomto dokumentu.

Produkty a služby společnosti DS SolidWorks nejsou nabízeny dětem mladším 13 let a společnost DS SolidWorks neshromažďuje vědomě osobní údaje od dětí mladších 13 let. Společnost DS SolidWorks se zavazuje ochraňovat soukromí dětí a pokud společnost DS SolidWorks zjistí, že takové informace shromážděny byly, bude s nimi zacházet jako s citlivými informacemi.

Pokud nechcete dostávat další zprávy a informace od společnosti DS SolidWorks, sdělte nám to prostřednictvím e-mailové adresy privacy@solidworks.com a my budeme vaše přání respektovat. Zprávy, které vám posíláme, také obsahují pokyny k ukončení dalšího zasílání e-mailových zpráv od nás. Pokud jste odpověděli na zprávu přímo třetí straně, budete se muset nechat vyřadit také ze seznamu e-mailů této třetí strany.

Společnost DS SolidWorks ukládá osobní údaje návštěvníků webu a zákazníků po dobu neurčitou a může tyto informace spravovat a zpracovávat přímo či nepřímo v jedné či více databázích ve Spojených státech a dalších jiných zemích. Můžeme si najmout jiné společnosti, aby pro nás poskytovali služby, které mohou zahrnovat ukládání a používání vašich osobních údajů, jako např. doručování e-mailových zpráv. Od každé takové společnosti či třetí strany požadujeme, aby udržovala důvěrnost těchto informací a nesmí je používat k žádným jiným než námi autorizovaným účelům. Pokud společnosti DS SolidWorks poskytnete osobní informace, odsouhlasujete a schvalujete tím ukládání a používání těchto informací kdekoli, kde má společnost DS SolidWorks a její přidružené společnosti pobočky (po celém světě), pro řadu účelů, včetně účelů popsaných výše.

Společnost DS SolidWorks může takové osobní informace předat v případě, že to vyžaduje zákon, nebo když je společnost DS SolidWorks v dobré víře přesvědčena, že je takové předání opodstatněně nezbytné pro dosažení souladu s právními postupy (např. soudní povolení, předvolání či jiný soudní příkaz) nebo v zájmu ochrany práv, majetku či osobní bezpečnosti společnosti DS SolidWorks, našich zákazníků či veřejnosti.

Analýza webu

Společnost DS SolidWorks používá služby dodavatele třetí strany k posouzení a analýze efektivity našeho webu a způsobu, jakým návštěvníci používají stránky www.SolidWorks.com. Pro tyto účely můžeme používat webové značky a soubory cookie poskytované daným dodavatelem třetí strany. Mezi shromažďované informace patří navštívené stránky a vzorce procházení webu, které nám pomáhají určovat způsob, jakým návštěvníci náš web používají a jaké informace zákazníky a návštěvníky našich stránek nejvíce zajímají. Přestože dodavatel třetí strany informace z našeho webu protokoluje za nás, společnost DS SolidWorks řídí, jak může být s těmito údaji zacházeno a jak nikoli. Pokud nechcete být společnosti DS SolidWorks nápomocni při zlepšování jejího webu, produktů, služeb, nabídek a marketingové strategie, můžete ze zařazení do tohoto nástroje pro analýzu webu odstoupit, a to změnou předvoleb komunikace na adrese http://www.omniture.com/en/privacy/policy#optout.

3D ContentCentral® a další služby vyžadující registraci

Společnost DS SolidWorks hostuje 3D katalog na adrese http://www.3dcontentcentral.com/. Na tomto webu naleznou veřejní uživatelé 3D modely produktů distribuovaných výrobci a jednotlivci, kteří jsou na tomto webu také identifikováni. Služba 3D ContentCentral má své vlastní zásady ochrany osobních údajů (viz www.3dcontentcentral.com/). Obecně si může uživatel modely volně prohlížet, ale aby si je mohl stáhnout, musí se na webu 3D ContentCentral zaregistrovat. Společnost DS SolidWorks může informace shromážděné při registraci, které mohou zahrnovat osobní údaje, předat výrobcům a jednotlivcům, k jejichž modelům získal uživatel služby 3D ContrentCentral přístup nebo které si stáhl. Požadavek sdílení informací ohledně uživatelů, kteří přistupují k modelům určitého výrobce, může být požadavek smlouvy, na základě které výrobce zveřejňuje své modely na webu 3D ContentCentral. Občas může společnost DS SolidWorks vytvořit další služby vyžadující registraci, která může fungovat na základě podobných zásad.

Aktualizace osobních informací a odhlášení odběru informaci

Společnost DS SolidWorks chcete zajistit, aby jí shromažďované informace byly přesné. Jakoukoli změnu vaší adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy či jiných informací nám můžete oznámit posláním e-mailové zprávy na adresu privacy@solidworks.com nebo písemně na adrese:

Dassault Systèmes SolidWorks Corporation
175 Wyman Street
Waltham, Massachusetts 02451 U.S.A.

Attn: Legal Department

Na této adrese můžete nastavit či změnit své předvolby pro komunikaci: http://www.solidworks.com/preferences.

Pokud se kdykoli rozhodnete, že chcete odhlásit odběr informací od společnosti DS SolidWorks, oznamte nám to, prosím, odesláním e-mailu nebo písemné zprávy na adresy uvedené výše, nebo prostřednictvím e-mailové adresy privacy@solidworks.com. Upozorňujeme vás, že vzhledem k dobám realizace některých poštovních zasílání a dalších způsobů komunikace můžete ještě po určitou dobu po odhlášení odběru dostávat určitá sdělení. Na vaši žádost však odpovíme do 30 dnů.

Vyhrazujeme si právo uchovávat vaše informace, pokud je váš účet aktivní, nebo jak může být nezbytné pro účely obchodních vztahů a zákaznických služeb nebo pro účely poskytování dalších služeb vám. Vaše informace budeme uchovávat a podle potřeb je používat ke splnění našich právních povinností, řešení sporů a vymáhání našich dohod.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Společnost DS SolidWorks může tyto zásady pozměňovat, aby odrážely změny našich postupů zacházení s informacemi. Jakékoli pozměněné materiály budou zveřejněné na tomto webu ještě před nabytím platnosti příslušných změn. Příslušnou změnu a datum, ke kterému bude tato změna platná, označí nápadné oznámení či označení na webu, kde jsou zobrazeny zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám občas se do zásad ochrany osobních údajů podívat, abyste zjistili aktuální informace o našich postupech ochrany osobních údajů.

Adresář certifikovaných profesionálů společnosti SolidWorks a další veřejne seznamy; sekce komunity webu

Řada uživatelů webu SolidWorks získává cennou profesionální a komerční publicitu uvedením na seznamech společnosti DS SolidWorks nebo na webech třetích stran, které identifikují jednotlivce, kteří obdrželi certifikace společnosti DS SolidWorks, nebo mají jiné uznané odborné renomé či nabízejí další dovednosti. Společnost DS SolidWorks dává tyto informace jako službu danému jednotlivci veřejně k dispozici uživatelům tohoto webu, a to přímo či nepřímo prostřednictvím poskytovatele třetí strany. Pokud máte na uvedení v takovém seznamu nárok, ale nepřejete si uvádět své osobní údaje, kontaktujte, prosím, společnost DS SolidWorks na výše uvedené adrese nebo prostřednictvím e-mailu na adrese privacy@solidworks.com.

Společnost DS SolidWorks poskytuje svým uživatelům různé komunitní aktivity, zahrnující diskuzní fóra (viz stránky pro podporu a komunitu na webu společnosti DS SolidWorks). Účast na těchto aktivitách je dobrovolná a je velmi pravděpodobné, že v případě vaší účasti budou ostatním členům komunity odhaleny osobní informace. Společnost DS SolidWorks nenese žádnou odpovědnost za udržení soukromí jakýchkoli osobních informací, které zpřístupníte členům jakékoli komunity na našem webu.

Naše webové stránky obsahují funkce sociálních médií, jako je tlačítko „Líbí se mi“ sociální sítě Facebook, a moduly widget, jako je tlačítko „Sdílet“, nebo interaktivní miniprogramy, které běží na našem webu. Tyto funkce mohou shromažďovat vaši adresu IP, informace o tom, kterou stránku na našem webu navštívíte, a mohou nastavit soubor cookie, který umožní správné fungování takové funkce. Funkce a nástroje sociálních sítí jsou buď poskytovány třetí osobou, nebo jsou přímo na našem webu. Vaše komunikace s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

Náš web obsahuje veřejně přístupné blogy a komunitní fóra. Mějte na paměti, že jakékoli informace poskytnuté v těchto oblastech si mohou přečíst a používat, stejně jako je shromažďovat, ostatní lidé, kteří k nim mají přístup. Chcete-li požádat o odstranění svých osobních informací z našeho blogu nebo komunitního fóra, kontaktujte nás na adrese privacy@solidworks.com. V některých případech vaše osobní informace odstranit nemůžeme. V takovém případě vás budeme o této skutečnosti informovat spolu s uvedením důvodů.

Nákup položek či služeb na webu společnosti DS SolidWorks

Chcete-li si na webu koupit určité položky (sem patří software, knihy či značkové marketingové zboží) nebo služby (např. výcvik za účelem certifikace), budeme od vás požadovat vaše osobní informace, jako např. celé jméno, fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a číslo a datum ukončení platnosti kreditní karty. Shromažďování a zpracování informací souvisejících s tímto nákupem může řídit třetí strana, provádějící firma, která je vázána dodržováním důvěrnosti těchto informací. Za určitých okolností funguje třetí strana jako distributor našich položek a tato třetí strana je nezávisle zodpovědná za ochranu vašich informací. Než takovému dodavateli poskytnete své osobní údaje, dobře si pročtěte jeho zásady ochrany osobních údajů. Společnost DS SolidWorks může přistupovat k osobním informacím shromážděným dodavatelem třetí strany za účelem lepšího pochopení toho, které produkty jsou pro zákazníky zajímavé. Společnost DS SolidWorks může tyto informace používat k tomu, aby vás upozornila na další produkty či služby, o kterých věří, že by pro vás mohly být zajímavé.

Společnost DS SolidWorks pracuje na ochraně zabezpečení vašich informací během jejich přenosu používáním softwaru SSL (Secure Socket Layer), který zadané informace šifruje. Také můžeme ukládat informace o vašem nákupu (informace o tom, co jste si objednali, zda a kdy to bylo dodáno, stejně jako vaše kontaktní informace, nikoli informace o vaší kreditní kartě) pro účely pozdějšího zodpovídání dotazů a řešení případných problémů.

V době odeslání objednávky vás požádáme o přihlášení k odběru informací, abychom vás mohli kontaktovat ohledně záležitostí, jako jsou prodej či speciální nabídky. Pokud se k odběru informací přihlásíte, budeme vaše informace možná sdílet s přidruženými společnostmi a dalšími organizacemi, aby vás mohly kontaktovat, pokud si budeme myslet, že jejich produkty by vás mohly zajímat. Pokud se k odběru informací nepřihlásíte, nebudeme vás kontaktovat ohledně dalších nabídek ani sdílet vaše informace, pokud nám své osobní údaje nesdělíte v rámci jiné marketingové aktivity společnosti DS SolidWorks.

Informace získané ve spojitosti s technickou podporou a používání takových informací

Technická podpora společnosti DS SolidWorks může obecně získávat kontaktní informace zákazníka prostřednictvím sériového čísla a registračních údajů uchovávaných v databázi zákazníků. Společnost DS SolidWorks může tyto kontaktní informace použít pro účely odezvy na dotazy v rámci podpory anebo k vyžádání dalších informací od zákazníka.

Občas musí společnost DS SolidWorks získat určité soubory anebo informace o modelu, aby mohla být nápomocna při diagnostice technických problémů. Společnost DS SolidWorks může sdílet informace o modelech a souborech poskytnutých zákazníkem s poskytovatelem licencí na dílčí technologie obsažené v produktu společnosti SolidWorks, pokud to společnost DS SolidWorks považuje za vhodné pro účely asistence při diagnostikování či řešení problému zákazníka. Všichni takoví poskytovatelé licencí jsou také smluvně vázáni chránit důvěrnost zákaznických modelů a souborů.

Některý software třetích stran fungující v součinnosti se softwarem společnosti SolidWorks, jako např. software operačního systému Microsoft Windows®, může v zájmu asistence při diagnostikování problémů požadovat data z vašeho systému. O potřebě těchto informací budete informováni a můžete se rozhodnout, zda je softwaru třetí strany poskytnete či nikoli. Třetí strana bude zodpovědná za jakékoli problémy s narušením soukromí související s informacemi, které poskytnete jejímu softwaru.

Společnost DS SolidWorks také uchovává řadu zákaznických souborů v databázi, kterou používá k regresnímu testování a dalším testům novějších verzí softwaru SolidWorks.

Funkce vzdálené podpory společnosti DS SolidWorks

Pro zákazníky s obtížně diagnostikovatelnými problémy přidala společnost DS SolidWorks funkci vzdálené podpory, která společnosti DS SolidWorks umožňuje prostřednictvím internetu v reálném čase vzdáleně prohlížet zákazníkův počítač. Tuto funkci používáme, pouze pokud to autorizoval zákazník a také v době, kdy je příslušný zákazník u daného počítače, pokud ovšem tento zákazník neautorizuje delší trvání vzdáleného přístupu, i když on sám zrovna u počítače není. Tato funkce rozšiřuje zákazníkovu schopnost vysvětlit a ukázat zakoušený problém.

Pro účely vzdálené podpory zákazník zahájí zabezpečené připojení k pracovníkovi technické podpory společnosti DS SolidWorks a umožní mu tak prohlížet, nebo i ovládat zákazníkův systém. Za účelem vytvoření tohoto připojení si zákazník stáhne do svého systému malého klienta (460 KB), který bude komunikovat s počítačem pracovníka technické podpory. Toto spojení bude šifrované pomocí 168bitové vrstvy SSL, aby se tím zabránilo odhalení dat přenášených mezi systémem zákazníka a pracovníkem technické podpory produktu SolidWorks.

Během celé takové relace může zákazník svůj systém plně ovládat. Pokud bude chtít zákazník vzdálené spojení kdykoli během relace ukončit, může tak učinit a po tomto ukončení bude klient ze zákazníkova systému kompletně odstraněn. Pracovník technické podpory produktu SolidWorks si potom již nebude moci zobrazovat zákazníkův systém, ani k němu nebude moci přistupovat.

Společnost DS SolidWorks zachází se všemi informacemi získanými během relace vzdálené podpory jako s důvěrnými, ke kterým má vlastnická práva zákazník, a která byla získána pro účely poskytnutí technické podpory.

E-mailový nástroj pro poskytování zpětné vazby

Produkty společnosti DS SolidWorks a software DraftSight mohou obsahovat nástroj pro poskytování zpětné vazby, který v případě zapnutí odesílá společnosti DS SolidWorks prostřednictvím e-mailu či přímého síťového přípojení HTTP informace o spolehlivosti a používání. Nástroj pro poskytování zpětné vazby je vypnutý, pokud jej nezapnul uživatel, který jej může opakovaně zapínat a vypínat. Tato data se používají pro účely zlepšování kvality služeb a produktů a pomáhá společnosti DS SolidWorks utvářet představu o relativní hodnotě různých funkcí jejích produktů. Tato data se částečně používají také k vytváření sestav pro panel dashboard CAD Admin Dashboard. Tato data neobsahují žádná data z uživatelských modelů ani žádné informace, na základě kterých by bylo možné modely znovu vytvořit. Společnost DS SolidWorks je navíc přezkoumává souhrnně.

Známka ochrany osobních údajů TRUSTe

Společnost DS SolidWorks získala známku ochrany osobních údajů TRUSTe, která dokládá, že tyto zásady a postupy ochrany osobních údajů přezkoumala a certifikovala společnost TRUSTe podle níže popsaných postupů, a jsou tedy v souladu s požadavky programy TRUSTe, které najdete na stránkách:

http://www.truste.com/privacy_seals_and_services/consumer_privacy/privacy-programs-requirements.html

Tyto požadavky zahrnují transparentnost, zodpovědnost a volbu shromažďování a používání vašich osobních informací. K datu vydání těchto zásad ochrany osobních údajů certifikuje program TRUSTe pouze informace shromážděné prostřednictvím našeho webu www.SolidWorks.com a nepokrývá informace shromážděné prostřednictvím našich mobilních aplikací, aplikací pro sociální platformy a stahovatelného softwaru. Společnost DS SolidWorks mohla či může jinak certifikovat soulad s platnými správními rámci týkajícími se shromažďování, používání a zadržování těchto informací. Další informace o této certifikaci jsou k dispozici na adrese http://www.solidworks.com/truste.

Pokud budete mít k našim zásadám ochrany osobních údajů nebo našim postupům nějaké dotazy či připomínky, kontaktujte nás e-mailem na adrese: privacy@solidworks.com. Pokud nejste s naší odezvou spokojeni, můžete kontaktovat společnost TRUSTe na adrese http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint.

Dotazy či pochybnosti

Doufáme, že vám toto prohlášení o zásadách pomůže pochopit postupy společnosti DS SolidWorks při zacházení s vašimi osobními a obchodními informacemi. V případě jakýchkoli dotazů či pochybností nás neváhejte kontaktovat na adrese Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 U.S.A., Attn: Legal Department nebo prostřednictvím e-mailové adresy privacy@solidworks.com.

Rev. 14. listopadu 2014